pohotovost 24/7: 775 662 484

info@budvet.cz

Anestezie

  • kyslíkový box
  • inhalační anestezie
  • monitoring
  • řízená intravenózní anestezie

…musí být především bezpečná.

Všichni pacienti projdou jsou před anestezií řádně vyšetřeni, u pacientů starších než 7 let velmi doporučujeme předoperační hematologické a biochemické vyšetření. Pro jistotu.

Po vyšetření dostane injekci – tzv. „oblbovačku“ – nízkou dávku anestetik a analgetik. Tato premedikace usnadňuje vstup do cekové anestezie.

Následuje zavedení intravenózní kanyly, nejčastěji do žíly na přední. Opět z důvodu vyšší bezpečnosti. Do kanyly pak přidou další anestetika, analgetika, tekutiny (infuzi), případně antibiotika nebo další léky.

Po úvodu do anestezie následuje zajištění dýchacích cest endotracheální kanylou

Touto kanylou pak pacient dýchá kyslík a následně s kyslíkem i anestetické plyny – konkrétně isofluran.

Inhalační anestezie je zřejmě tím nejbezpečnějším a nejšetrnějším způsobem a konkrétní kombinace anestetik vždy vychází z potřeb jednotlivých pacientů.

Během anestezie je nutný anesteziologický monitoring – sledujeme např. dechovou frekvenci, puls, dechový objem, nasycení krve kyslíkem, atd.

Je také nutné postarat se o tepelnou pohodu pacienta. K tomu slouží reflexní fólie, nahřívací láhve, vyhrávaná plocha operačního stolu a „Bair hugger“ – výkonný fén s nastavitelnou teplotou vzduchu.