Onkologie

Nádorová onemocnění jsou u našich pacientů stále častější. Část lze zřejmě přisoudit vlivu prostředí, a také máme stále lepší možnosti diagnostiky.

  • cytologie a diagnostika
  • onkologická chirurgie
  • chemoterapie
  • individuální onkologický plán
  • zprostředkování radioterapie
  • spolupráce s vetrinárními onkology

Nádorová onemocnění jsou u zvířecích pacientů stále častější, a proto i veterinární medicína stále rozvíjí nové metody diagnostiky a léčby.

Pokud na svém zvířeti naleznete byť sebemenší bulku, doporučujeme nevolit metodu “pozorovat a čekat”, ale vždy vyhledat veterináře, který může odebrat vzorky pro cytologické vyšetření. Cytologie je vyšetření vzorku pod mikroskopem, kde dokážeme určit, zda se jedná např. jen o tuk nebo buňky vykazující známky zhoubnosti. Pro stoprocentní výsledek je ale potřeba histologie. Tehdy zasíláme vzorky do specializovaných laboratoří.

Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně a spolupracujeme s předními veterinárními onkology. Prvním pilířem onkologické léčby je chirurgie. Jako samostatná modalita je i nejstarším a nejúčinějším řešením. Druhým pilířem, na kterém stojí léčba nádorových onemocnění, je chemoterapie. Někdy jde o jedinou vhodnou léčbu, jindy doplňuje chirurgii. Chemoterapie je u psů a koček obecně velice dobře snášena a pacienti na chemoterapii vedou v podstatě zcela normální život. Nedochází u nich k celé řadě nežádoucích účinků, jak je tomu u lidí.
Dostupnější se stává i radioterapie, kterou dokážeme zprostředkovat např. na univerzitě ve Vídni.