pohotovost 24/7: 775 662 484

info@budvet.cz

Onkologie

  • diagnostika
  • odběr vzorků
  • odstranění nádorů, onkologická chirurgie
  • chemoterapie
  •  individuální onkologický plán
  • zprostředkování radioterapie
Nádorová onemocnění jsou u našich pacientů stále častější. Část lze zřejmě přisoudit vlivu prostředí a také máme stále lepší možnosti diagnostiky.

Naštěstí existují nové možnosti léčby (zčásti převzaté z lidské medicíny, jindy naopak jako budoucí naděje pro lidské pacienty), často s fascinujícími výsledky.

Velká část nádorových problémů je řešitelná chemoterapií. Ta je u psů a koček obecně mnohem lépe snášená, naši pacienti na chemoterapii vedou v podstatě zcela normální život. Nedochází u nich k celé řadě nežádoucích účinků, jak je tomu u lidí.

Dostupnější se stává radioterapie, dokážeme zprostředkovat tuto špičkovou onkologickou léčbu na univerzitě ve Vídni. Snadno se tam domluvíte i česky 🙂

Onkologická chirurgie je specifickou disciplínou. Anatomie v místě nádoru není vlastně nikdy normální a často je potřeba nahrazovat ztracenou tkáň. Informace od patologa, onkologa a zobrazovacích metod jsou zásadní pro volbu zákroku, načasování, případně pro rozhodnutí neoperovat.

Díky vztahům s onkologickým oddělením univerzity ve Vídni můžeme našim pacientům nabídnout nadstandardní cesty řešení nádorových problémů.